Informacije za roditelje (serbe/croate/bosniaque)

Informacije za roditelje

Serbocroate

Futur en tous genres– osnovni podaci ukratko

U Švajcarskoj postoji mnogo kurseva i profesija koji su i dalje uglavnom za žene ili za muškarce. Zbog toga je cilj programa Futur en tous genres proširiti profesionalni horizont učenika i školaraca, omogućavajući im da otkriju netipična zanimanja. Povodom ovog nacionalnog dana, stotine kompanija, organizacija, stručnih škola i univerziteta širom Švajcarske otvaraju vrata za devojčice i dečake. Akcenat je na različitim nivoima u zavisnosti od kantona :

 • Kanton Bern: od 7H do 9H (HarmoS),
 • Kanton Nešatel: 9. godina (HarmoS),
 • Kanton Vale: 8H (HarmoS),
 • Kanton Frajburg:
  7H (osnovni program)
  10H (tematske radionice) (HarmoS),
 • Kanton Ženeva: 9. godina (obavezno učestvovanje) (HarmoS),
 • Kanton Vo: od 7. do 9. godine (HarmoS)

Tok dana

Unakrsno učešće je centralni koncept dana Futur en tous genres. Zaista, deca otkrivaju zanate, životne puteve i profesionalna polja koja nisu tradicionalna za njihov pol. Tokom ovog dana učenici gore navedenih nivoa prate rođake suprotnog pola na svoje radno mesto (osnovni program) ili učestvuju u tematskoj radionici (registracija na našoj veb-stranici ovde).

1. Osnovni program: devojčice i dečaci odlaze na radno mesto

U okviru osnovnog programa, učenici prate voljenu osobu na njeno radno mesto. Postoji nekoliko mogućnosti. Pozivamo vas da kontaktirate sa svojim kolegama, rukovodstvom ili odeljenjem za ljudske resurse.

Osnovni program se može predstaviti na različite načine, evo nekoliko primera:

 • Devojčice prate oca, a dečaci majku (ili nekoga ko im je blizak);
 • Devojčice prate nekoga u tradicionalno muškom zanimanju, a dečaci nekoga u tipično ženskom zanimanju. Na primer, dečak prati svoju komšinicu koja je babica u bolnici ili devojčica prati komšiju informatičara.

Cilj je da deca prošire svoje vidike i otkriju profesionalno polje na koje možda ranije nisu mislili.

2. Tematske radionice: devojčice i dečaci biraju praktičnu radionicu

Veliki broj kompanija, organizacija kao i stručne škole i fakulteti nude tematsku radionicu u netipičnim oblastima zanimanja za dečake i devojčice. Spisak tematskih radionica pronaći ćete na stranici «Ateliers» kako biste svoje dete mogli direktno registrovati na mreži.

Praktične informacije

Informacije vaše kompanije

Pitajte svoju kompaniju da li možete da povedete dete na posao na dan Futur en tous genres, a zatim obavestite svoje kolege. U velikom broju kompanija dan Futur en tous genres deo je godišnjeg programa.

U školi (ne odnosi se na kanton Ženeve)

Ako vaše dete želi da vas prati na poslu ili učestvuje u tematskoj radionici, važno je da se ispuni opravdanje za školu (dispense scolaire) koje će vaše dete doneti svom učitelju. Ako razred deteta ne prisustvuje ovom danu, on ili ona će možda imati priliku da učestvuje u tematskim aktivnostima u učionici.

Priprema za Futur en tous genres

Pripremite se za dan Futur en tous genres: koji posao bi vaše dete želelo da otkrije? Dostupan je kontrolni spisak koji će vam pomoći da realizujete dan Futur en tous genres. U Ženevi vaše dete koristi đačku knjižicu za pripremu za ovaj dan.

Intervju

Pitajte kolegu da li je spreman da odgovori na nekoliko pitanja koja postavlja vaše dete. Cilj dana za devojčice i dečake je otkrivanje mnogih postojećih profesija. Zatim svesno izaberite nekoga ko ima posao koji je premalo zastupljen polom vašeg deteta ili je vašem detetu nepoznat. Obrazac za intervju može se preuzeti.

Upitnik za procenu

Na kraju dana, zamolite dete da popuni upitnik za ocenu dana «Futur en tous genres» i pošaljite ga koordinaciji programa Futur en tous genres. U Ženevi se mreža za ocenjivanje pojavljuje u đačkoj knjižici.

Ostale aktivnosti u vezi sa izborom karijere

Pored pohađanja osnovnog programa ili radionice, postoje i drugi načini koji pomažu vašem detetu da izabere karijeru bez rodnih stereotipa. Informacije o postojećim igrama i dokumentima možete pronaći ovde.

Kontakt

Ekipa dana Futur en tous genres odgovoriće na sva vaša pitanja sa zadovoljstvom:

Imejl adresa: info@futurentousgenres.ch
Telefon: 022.388.74.73 ili 079.531.31.28

Encore des questions ?

Trouver des réponses

La journée a lieu le deuxième jeudi de novembre. La prochaine édition se déroulera le 14 novembre 2024.

La journée Futur en tous genres est une journée de découverte professionnelle marquée par une perspective genre, visant à atteindre un équilibre de répartition hommes/femmes dans le monde du travail. Il s’agit d’une mesure transitoire tant que l’égalité n’est pas atteinte. Dans cette perspective, la journée encourage les jeunes à considérer des métiers dans lesquels leur genre est sous-représenté. À cet effet, les ateliers sont non-mixtes et destinés aux filles, respectivement aux garçons. Nous considérons le genre dans lequel l’enfant s’identifie. Pour les personnes à identité transgenre ou non-binaire, le bureau reste à disposition pour trouver une solution afin de participer à la journée.

La journée Futur en tous genres est ouverte aux élèves de différents degrés, en fonction des cantons :

Le formulaire en ligne pour la journée Futur en tous genres sera disponible à partir de début septembre. Les ateliers seront publiées à partir de la fin d’été pour consultation. Il est conseillé de faire attention aux particularités cantonales pour les inscriptions (Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Valais et Vaud).

Pour des raisons d’organisation, une inscription à un atelier est strictement définitive. Annuler l’inscription de son enfant doit rester exceptionnel, en cas d’incapacité majeure, car les annulations nécessitent des efforts considérables pour la gestion administrative du projet. La personne se désinscrivant aura empêché d’autres élèves d’y participer. Une désinscription équivaut très souvent à ne pas pouvoir remplir toutes les places disponibles ce qui représente un dommage considérable dans l’organisation de l’atelier en question.