Informacije za roditelje (serbocroate)

Futur en tous genres– osnovni podaci ukratko

U Švajcarskoj postoji mnogo kurseva i profesija koji su i dalje uglavnom za žene ili za muškarce. Zbog toga je cilj programa Futur en tous genres proširiti profesionalni horizont učenika i školaraca, omogućavajući im da otkriju netipična zanimanja. Povodom ovog nacionalnog dana, stotine kompanija, organizacija, stručnih škola i univerziteta širom Švajcarske otvaraju vrata za devojčice i dečake. Akcenat je na različitim nivoima u zavisnosti od kantona:

  • Kanton Bern: od 7H do 9H (HarmoS),
  • Kanton Nešatel: 9. godina (HarmoS),
  • Kanton Vale: 8H (HarmoS),
  • Kanton Frajburg: 7H (osnovni program) i 10H (tematske radionice) (HarmoS),
  • Kanton Ženeva: 9. godina (obavezno učestvovanje) (HarmoS),
  • Kanton Vo: od 7. do 9. godine (HarmoS)

Tok dana

Unakrsno učešće je centralni koncept dana Futur en tous genres. Zaista, deca otkrivaju zanate, životne puteve i profesionalna polja koja nisu tradicionalna za njihov pol. Tokom ovog dana učenici gore navedenih nivoa prate rođake suprotnog pola na svoje radno mesto (osnovni program) ili učestvuju u tematskoj radionici (registracija na našoj veb-stranici ovde).

1. Osnovni program: devojčice i dečaci odlaze na radno mesto
U okviru osnovnog programa, učenici prate voljenu osobu na njeno radno mesto. Postoji nekoliko mogućnosti. Pozivamo vas da kontaktirate sa svojim kolegama, rukovodstvom ili odeljenjem za ljudske resurse.
Osnovni program se može predstaviti na različite načine, evo nekoliko primera:

  • Devojčice prate oca, a dečaci majku (ili nekoga ko im je blizak);
  • Devojčice prate nekoga u tradicionalno muškom zanimanju, a dečaci nekoga u tipično ženskom zanimanju. Na primer, dečak prati svoju komšinicu koja je babica u bolnici ili devojčica prati komšiju informatičara.

Cilj je da deca prošire svoje vidike i otkriju profesionalno polje na koje možda ranije nisu mislili.

2. Tematske radionice: devojčice i dečaci biraju praktičnu radionicu
Veliki broj kompanija, organizacija kao i stručne škole i fakulteti nude tematsku radionicu u netipičnim oblastima zanimanja za dečake i devojčice. Spisak tematskih radionica pronaći ćete na stranici „Ateliers“ kako biste svoje dete mogli direktno registrovati na mreži.

Praktične informacije

Informacije vaše kompanije
Pitajte svoju kompaniju da li možete da povedete dete na posao na dan Futur en tous genres, a zatim obavestite svoje kolege. U velikom broju kompanija dan Futur en tous genres deo je godišnjeg programa.

U školi (ne odnosi se na kanton Ženeve)
Ako vaše dete želi da vas prati na poslu ili učestvuje u tematskoj radionici, važno je da se ispuni opravdanje za školu (dispense scolaire) koje će vaše dete doneti svom učitelju. Ako razred deteta ne prisustvuje ovom danu, on ili ona će možda imati priliku da učestvuje u tematskim aktivnostima u učionici.

Priprema za Futur en tous genres
Pripremite se za dan Futur en tous genres: koji posao bi vaše dete želelo da otkrije? Dostupan je kontrolni spisak koji će vam pomoći da realizujete dan Futur en tous genres. U Ženevi vaše dete koristi đačku knjižicu za pripremu za ovaj dan.

Intervju
Pitajte kolegu da li je spreman da odgovori na nekoliko pitanja koja postavlja vaše dete. Cilj dana za devojčice i dečake je otkrivanje mnogih postojećih profesija. Zatim svesno izaberite nekoga ko ima posao koji je premalo zastupljen polom vašeg deteta ili je vašem detetu nepoznat. Obrazac za intervju može se preuzeti.

Upitnik za procenu
Na kraju dana, zamolite dete da popuni upitnik za ocenu dana „Futur en tous genres“ i pošaljite ga koordinaciji programa Futur en tous genre. U Ženevi se mreža za ocenjivanje pojavljuje u đačkoj knjižici.

Ostale aktivnosti u vezi sa izborom karijere

Pored pohađanja osnovnog programa ili radionice, postoje i drugi načini koji pomažu vašem detetu da izabere karijeru bez rodnih stereotipa. Informacije o postojećim igrama i dokumentima možete pronaći ovde.